21°C, 4Bft. Inloggen

Tot ons grote verdriet willen wij melden dat op donderdag 18 april van ons is heengegaan Alice Athmer-Hack, vrouw van Gerrit Athmer.

Hoewel Alice zelf nooit heeft geroeid, had zij altijd een warme band met Proteus-Eretes. Ook na het overlijden van Gerrit Athmer bleef zij contact houden met de vereniging. Elk jaar ontving Alice het nieuwe bestuur bij haar thuis in Breda en was zij ook altijd onderdeel van de speurtocht naar het jaarboek. Bestuursleden kregen altijd een felicitatie met hun verjaardag. Daarnaast sloeg zij de oud-ledendag nooit over.

Vorig jaar heeft zij nog met een mooi verhaal de doper van ‘Die Blaauwe Schuyte’, geïntroduceerd, Lau Wachters. Zelf mocht zij in 2008 de doopbeker ter hand nemen voor de zware twee ‘Het Venster’.

De komende week zullen wij Alice Athmer als vereniging op gepaste wijze herdenken.

Alice is 89 jaar geworden.